Lebaran 2021

Sholat Ied di Rumah? Ini Teks Khotbah Idul Fitri Bertema: Idul Fitri sebagai Awal Pembaharuan Diri

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi jamaah tengah mendengarkan khotbah Idul Fitri di lapangan

Namun jika jumlah jamaah kurang dari empat orang, maka shalat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khotbah.

Selain itu, apabila dalam pelaksanaan shalat Id di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khotbah, maka boleh dilakukan tanpa khotbah.

Namun, bagi Anda yang ingin tetap berkhotbah saat shalat Id di rumah, berikut contoh naskah khotbah Idul Fitri.

TEMA :IDUL FITRI, AWAL PEMBAHARUAN DIRI

Sebagaimana TribunStyle.com kutip dari Tribunnews.com, Teks Khotbah Idul Fitri, Tema: Idul Fitri sebagai Awal Pembaharuan Diri. Oleh: Misbachul Munir, Lc., Staf Pengajar di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Naskah Khutbah Idul Fitri (Majelis Tarjih Muhammadiyah)

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah...

Alhamdulillâhi Rabbi al-âlamîn, segala puji kita panjatkan ke hadhirat Allah Swt.

Dialah Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam raya. Dialah satu-satunya Dzat yang wajib disembah dan tiada sekutu bagi-Nya. Dia pula yang telah memberikan anugerah kepada kita petunjuk hidup yang lurus dan risalah yang adil lagi sempurna, yakni Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga, para shahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang berjuang tak kenal lelah untuk menerapkan dan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh
pelosok dunia hingga akhir zaman.

Marilah pada pagi hari ini, kita tingkatkan rasa ketaqwaan kita kepada Allah SWT. seraya bersyukur kepada-Nya bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menunaikan ibadah sholat Idul Fitri yang
diberkati oleh Allah swt ini.

Halaman
1234