MENGAPA 10 Sahabat Nabi Muhammad SAW Ini Dijamin Masuk Surga? Begini Sejarah Jasa-jasanya

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi.

Umar bin Khattab sangat setia dalam mendampingi Rasulullah menyiarkan islam.

Ia selalu mengawal di barisan terdepan kemana pun Rasulullah pergi.
Itu juga yang menjadikan Umar dijuluki singa padang pasir.

  • Utsman bin Affan

Utsman bin Affan memiliki silsilah Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushay Al-Amawi Al-Quraisy.

Semasa hidupnya, Utsman menjadi sahabat nabi yang sangat dermawan.

Ia dikenal sebagai saudagar yang sukses dan rajin menyedekahkan hartanya untuk kepentingan syiar Islam.

  • Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memiliki silsilah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhar bin Kinanah Abul Hasan dan Husein.

Ali merupakan sahabat yang sangat setia mendampingi dakwah Rasulullah.

Ketika Rasul hendak hijrah dari Mekkah ke Madinah, Ali membantu Rasul untuk melarikan diri.

Ia berpura-pura tidur di atas ranjang sebagai Nabi untuk mengelabui kafir Quraisy.

  • Thalhah bin Ubaidillah

Thalhah memiliki silsilah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad al-Quraisyi at-Taim.

Thalhah menerima 70 luka dari sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah, lalu pergelangan tangannya terpotong.

Ia terjatuh dan mati syahid.

Ilustrasi (tamasia)
  • Zubair bin Awwam.

Zubair menjadi golongan orang-orang yang pertama masuk Islam (Assabiqunal Awalun) pada saat ia masih remaja berusia 15 tahun.

Ia juga disebutkan sebagai orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah.

  • Abdurrahman bin Auf.
Halaman
1234